NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

07-10-2021

Oplossing opleidingsplekken gz-psychologen

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer heeft een aantal partijen een oplossing aangedragen voor meer opleidingsplekken voor gz-psychologen. Ze benadrukken opnieuw de grote tekorten aan goed gekwalificeerde behandelaar. Deze input is bedoeld voor het aankomende Commissiedebat ‘Arbeidsmarktbeleid in de Zorg’, dat 7 oktober wordt gehouden.

Tekort gz-psychologen
Het probleem van een tekort aan opleidingsplaatsen doet zich vooral voor bij de opleidingsplaatsen voor gz-psychologen. Van de 1.334 aangevraagde opleidingsplaatsen bij Stichting Top Opleidingsplaatsen worden in 2022 maar 832 opleidingsplekken beschikbaar gesteld. In 2022 betekent dit dat slechts 62,3% van de benodigde plaatsen ingevuld wordt. Hierdoor kunnen psychologen niet doorstromen en blijft veel capaciteit onbenut.

Budgetneutrale oplossing
De samenwerkende organisaties presenteren in hun brief dan ook een oplossing die 'budgetneutraal' is: het voorstel is om de huidige overcapaciteit aan opleidingsplaatsen ‘Klinisch Psycholoog’ (KP), in 2022 te benutten voor meer opleidingsruimte voor gz-psychologen. Door deze vorm van ‘substitutie’ toe te passen, kan de instroom aan behandelaren budgetneutraal worden gestimuleerd. Daarna moet er worden ingezet op structurele oplossingen voor de langere termijn vanaf 2023. 

Lees meer