NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

04-10-2021

CBS: 1 op 5 jongeren slachtoffer huiselijk geweld

In 2020 gaf 20 procent van de Nederlandse jongeren tussen de 16 en 24 jaar aan in de voorgaande twaalf maanden slachtoffer te zijn geworden van huiselijk geweld. ​​​​​​Vooral meisjes en vrouwen hebben ermee te maken.Onder huiselijk geweld valt onder meer slaan, schoppen en het dreigen met lichamelijk pijn. In 12 procent van de gevallen ging het om structureel geweld.dat wil zeggen maandelijks, wekelijks of zelfs (bijna) dagelijks. 

De cijfers zijn afkomstig uit een analyse op basis van de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld van het CBS en het WODC (Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum)waarvan de gegevens in maart en april 2020 zijn verzameld.

Wat volgens de statistici ook relatief vaak voorkomt onder jongeren (10 procent) is 'dwingende controle'. Daaronder verstaat het CBS structureel huiselijk geweld "waarbij één persoon de ander sterk domineert". 5 procent van de jongeren werd slachtoffer van stalking door een ex-partner. Seksueel geweld in huiselijke kring kwam het minst vaak voor (3 procent).

Volgens het CBS geldt dat jonge vrouwen bij alle vormen van geweld in de huiselijke kring vaker slachtoffer zijn dan jonge mannen. Ze hebben vooral veel vaker te maken met een stalker. Mannen zijn volgens de onderzoekers vaker dader als het om huiselijk geweld gaat.

Het is de eerste editie van het onderzoek. "In 2022 en 2024 staan er volgende edities gepland", aldus het CBS.