NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

30-09-2021

Chronische psychische problemen vragen om blijvende aandacht

Het Toezicht Sociaal Domein (TSD) heeft in vier gemeenten onderzoek gedaan naar de zorg en ondersteuning van kwetsbare personen met psychische problemen. Hieruit blijkt dat vooral na een periode van verslechtering van de problematiek (bijvoorbeeld na opname, of periode van verwardheid) ze niet goed in beeld zijn bij de organisaties waar zij in hun herstelproces mee te maken hebben.

De organisaties verwachten dat de kwetsbare personen hun hulpvraag zelf kunnen stellen en formuleren, maar dat blijkt niet altijd goed te gaan. Daarnaast wordt de zorg en ondersteuning niet in samenhang aangeboden. Ze zijn te vroeg uit beeld, want zorg en ondersteuning wordt vaak zo snel mogelijk afgebouwd, zonder de mogelijkheid om terugval te signaleren. 

TSD doet aanbevelingen voor de organisatie van integrale zorg en ondersteuning, om zo tot een duurzame oplossing te komen. Ze stellen voor om regionale domeinoverstijgende plannen op te stellen; het bieden van extra ondersteuning voor de lange termijn. Een soort waakvlam functie.


Bijlage onderzoek Lelystad
Bijlage onderzoek Midden-Drenthe
Bijlage onderzoek Veldhoven
Bijlage onderzoek Arnhem

 

Chronische psychische problemen vragen om blijvende aandacht (denederlandseggz.nl)