NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

23-09-2021

Generieke module Psychotherapie opgenomen in Register

Zorginstituut Nederland heeft de Generieke module Psychotherapie opgenomen in het Register. Deze week werden acht nieuwe kwaliteitsstandaarden voor de ggz toegevoegd. Er staan nu in totaal 39 kwaliteitsstandaarden in het register. 

Kwaliteitsstandaarden vormen samen met wet- en regelgeving en beroepsethiek de basis voor een zorgprofessional om tot goede zorg te komen. In een kwaliteitsstandaard beschrijven patiënten, naasten en zorgverleners samen wat zij goede zorg vinden bij een bepaalde aandoening of rondom een thema.

De Generieke module Psychotherapie

De Generieke module Psychotherapie beschrijft wat goede zorg is voor mensen met psychische problemen die psychotherapie ontvangen en laat zien wat zij in het behandelingstraject kunnen en mogen verwachten.

In de Generieke module Psychotherapie staat wat psychotherapie is, welke psychotherapeutische behandelingen er zijn, wat de patiënt van psychotherapie kan verwachten en welke professional psychotherapeutische behandelingen mag uitvoeren. Kortom: de Generieke module Psychotherapie geeft een beschrijving van kwaliteitscriteria voor de inhoud en organisatie van psychotherapie.

Deze generieke module is een algemeen raamwerk op hoofdlijnen voor de vroege onderkenning en preventie, diagnostiek, behandeling en herstel, participatie en re-integratie van mensen met een psychotische stoornis. Het beschrijft de norm waaraan goede zorg moet voldoen.

Psychotherapie is het behandelen van psychische stoornissen of levensproblemen door middel van praten. Het is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandelmethode. De patiënt en hulpverlener hebben gesprekken met elkaar, om zo gedrag, cognities, emoties en/of persoonskenmerken te veranderen. Zo kunnen psychische klachten en problemen verminderen of worden opgeheven.

E-learning Generieke module Psychotherapie

Voor alle professionals die in hun werk met psychotherapie te maken hebben, heeft de NVP de e-learning over de Generieke module Psychotherapie gemaakt. De e-learning biedt ondersteuning bij de implementatie van de Generieke module Psychotherapie en is beschikbaar voor elke zorgprofessional die in de beroepsuitoefening met psychotherapie te maken krijgt. 

Meer lezen en kijken