NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

21-09-2021

Geen oplossing dubbel eigen risico ggz

Het kabinet ziet geen oplossing voor het probleem dat cliënten in de ggz vanaf 2022 jaarlijks hun eigen risico moeten aanspreken voor hun ggz-behandeling. D66 vroeg om om onderzoek naar mogelijke oplossingen. Deze motie is wel aangenomen.

Zorgprestatiemodel

Dankzij het nieuwe zorgprestatiemodel dat in 2021 ingaat betalen ggz-cliënten jaarlijks een eigen risico aan de behandeling. Ook als het om één behandeltraject gaat. Dit komt omdat het nieuwe bekostigingsbudget niet meer met traject-financiering werkt maar met vergoedingen per consult.

Zorgmijden

Cliënten en hulpverleners, bij monde van belangenorganisaties MIND, NVvP, LVVP en V&VN, zijn bang dat dit een financiële drempel veroorzaakt waardoor cliënten niet (tijdig) hulpzoeken.

Onderzoek

Vanwege een eerder aangenomen motie Kwint (SP) eind juni om het eigen risico te bevriezen en niet mee te laten stijgen met de zorgkosten, onderzoekt het kabinet de gevolgen voor de zorgkosten. Moeten hierdoor bijvoorbeeld de premies omhoog of komt er een prijs per verrichting? De ggz en specifiek het zorgprestatiemodel was hierin nog niet meegenomen. Door de nieuw aangenomen motie Paulusma (D66) gaat de NZa nu dus ook de gevolgen voor de ggz en de mogelijkheden in het nieuwe zorgprestatiemodel onderzoeken.

  • Lees het hele bericht op Skipr