NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

16-09-2021

De Inspectie is te laks bij (seksueel) wangedrag van therapeuten

Follow the Money onderzocht het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de GGZ. De NVP werkte mee aan het artikel omdat we ons al langere tijd grote zorgen maken over de beperkte daadkracht van de inspectie.

Jaarlijks krijgt de Inspectie zo’n 8000 meldingen via het, het burgerloket van de Inspectie. Ze vormen een belangrijke bron van informatie voor de toezichthouder, die moet waken over de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en de naleving van zo’n dertig wetten. De inhoud van de meldingen is niet openbaar. Wel publiceert de Inspectie de grote lijnen: (on)professioneel handelen en de (on)veiligheid van medicatie of hulpmiddelen. De sector waarover burgers de meeste meldingen doen, is de geestelijke gezondheidszorg.

'Ondanks politieke beloften van scherper toezicht blijven klachten liggen en vindt geen gedegen onderzoek plaats, blijkt uit ervaringen van melders. De meeste meldingen betroffen grensoverschrijdend gedrag door een behandelaar.'

 

Meer lezen