NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

16-09-2021

Toolkits Samen beslissen voor patiƫnt en naaste in de ggz

Samen beslissen is belangrijk voor goede zorg. Om samen met een behandelaar een goede keuze te maken is het belangrijk dat de patiënt beschikt over de juiste informatie over de aandoening en mogelijke behandelingen. Om patiënten en naasten hierbij te ondersteunen zijn diverse toolkits Samen beslissen gemaakt die helpen bij het begrijpen van de stoornis en het overzien van de mogelijke behandelingen.

De toolkits Samen beslissen zijn beschikbaar voor

Cliënten willen meer inspraak in diagnose en behandeling
Uit het GGZ-panelonderzoek van MIND onder ruim 750 patiënten en naasten, blijkt dat twee op de drie patiënten niet meebeslist in de diagnose en de behandeling van hun psychische problemen. Ook geven zij aan dat zij goede informatie over hun diagnose wensen, samen met hun behandelaar doelen willen stellen en zelf willen kiezen uit de behandelmogelijkheden. 

Ontwikkeld in samenwerking met patiënten en naasten
Elke toolkit start met een overzichtskaart waarin de stoornis wordt omschreven. Een stroomschema geeft schematisch weer welke stappen er worden genomen bij passende zorg en ondersteuning. Ook staat er waar patiënten terecht kunnen voor extra informatie en hulp, zoals informatieve websites en de patiëntvereniging. Verschillende keuzekaarten geven een overzicht van de mogelijkheden die een patiënt volgens de zorgstandaard heeft. De kaarten zijn er voor de thema’s: psychologische behandelingen, behandelingen met medicatie, zelfmanagement en participatie. De toolkits zijn ontwikkeld door MIND met patiënten en naasten uit hun achterban, professionals en gebaseerd op de zorgstandaarden.