NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

13-09-2021

113 Zelfmoordpreventie start campagne ‘1K Z1E J3’

Met de landelijke publiekscampagne ‘1K Z1E J3’ wil 113 de omgeving van mensen met gedachten aan zelfdoding (stimu)leren om het moeilijke, maar belangrijke, gesprek over zelfdoding aan te gaan. Dat is nodig. Uit recent onderzoek blijkt dat bijna de helft van de mensen met suïcidale gedachten hier met niemand over heeft gepraat.

Zelfdoding is dichtbij, praten is moeilijk

113 deed vorige maand in samenwerking met DirectResearch onderzoek onder 1.013 Nederlanders naar praten over zelfdoding. Drie op de tien ondervraagde Nederlanders waren in de afgelopen twee jaar bang dat iemand in de directe omgeving een eind zou maken aan het eigen leven. Zes procent heeft het afgelopen jaar zelf aan suïcide gedacht. Bijna de helft van hen heeft hierover met niemand gepraat. 

Uit het onderzoek blijkt ook dat de meeste Nederlanders een gesprek over mentale gezondheid met een bekende starten als daar aanleiding toe is. Meer dan de helft zegt dit echter niet te zullen doen bij minder bekende of onbekende mensen. Een derde van de Nederlanders wil graag leren wat je kunt doen als in zo’n gesprek zelfdoding aan de orde komt. Doel van 1K Z1E J3 is dat meer mensen een gesprek aanknopen als daar aanleiding toe is en dat meer mensen leren hoe je over zelfdoding praat. 

1K Z1E J3

De boodschap 1K Z1E J3 zal de komende maanden zowel online als offline gecommuniceerd worden. Deze boodschap moet Nederlanders stimuleren om een gesprekje te beginnen als ze zien dat iemand het niet meer ziet zitten. In zo’n gesprek kan ook het onderwerp zelfdoding ter sprake komen. Dat is spannend, maar iedereen kan dat gesprek leren voeren en iedereen kan meedoen aan het verspreiden van deze boodschap. Meerdere BN’ers en Influencers zijn reeds bij de campagne aangesloten: Tygo Gernandt, Chef’s Special, Rob Jetten, Mike Boddé, Mark Tuitert, Vera Camilla, Melissa Drost, Stippenlift, Dirk de Wachter, Djamila, Cristina Curry, Dany, Marjolijn van Kooten.

Derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie

De campagne komt voort uit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie waarin 45 organisaties samenwerken om suïcidepreventie te versnellen en verder te verbreden. De Landelijke Agenda en het werk van 113 worden mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. 

  • Op 113.nl/ikzieje staat meer informatie over de campagne en wordt uitgelegd hoe je mee kunt doen