NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

09-09-2021

Vernieuwde kwaliteitsstandaard voor betrekken van naasten

Samen met patiënten, naasten en professionals is onder begeleiding van Akwa GGZ de kwaliteitsstandaard voor het betrekken van naasten herzien. Naasten zijn heel belangrijk voor de patiënt en het herstelproces. Daarom is er een zogenaamde generieke module Naasten over de samenwerking met én ondersteuning van naasten.

Duidelijke boodschap en hulpmiddelen

Bij de herziening zijn aanpassingen gedaan vanwege de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz). Ook de leesbaarheid en implementatiemogelijkheden van de module zijn verbeterd. De module is sterk ingekort en heeft een duidelijke boodschap: ‘de mens is een sociaal wezen en in tijden van herstel is de naaste omgeving van groot belang.’
Als professional kun je de sociale context rondom de patiënt versterken en zo goed mogelijk faciliteren. Er zijn diverse hulpmiddelen ontwikkeld om de professional, patiënt en naaste te ondersteunen.