NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

06-09-2021

CBS: mentale gezondheid in eerste helft 2021 op dieptepunt

De mentale gezondheid van mensen ouder dan twaalf jaar in Nederland is in de twintig jaar dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die monitort nog nooit zo slecht geweest als in de eerste helft van 2021. Vooral jongvolwassenen kampten meer dan voorheen met psychische problemen.

De mentale gezondheid is gemeten via een vragenlijst waarin wordt gevraagd naar vijf aspecten: somberheid, zenuwachtigheid, in de put zitten, rust en kalmte, en gelukkig zijn.

Jongeren

In de eerste twee kwartalen van 2021 was 15 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder 'psychisch ongezond'. Dit percentage is sinds 2001, het jaar waarin het CBS begon met de monitoring van de mentale gezondheid, niet zo hoog geweest. Jongvolwassenen waren het vaakst psychisch ongezond; het percentage dat zich neerslachtig en somber voelde lag bovendien hoger dan voorheen. Daarnaast gaven 4 op de 10 jongvolwassenen desgevraagd in retrospectief aan somberder te zijn dan voor de coronacrisis.

Over de Gezondheidsenquête

Aan de Gezondheidsenquête van het CBS doen jaarlijks ongeveer 10 duizend respondenten mee. In de periode augustus – december 2020 zijn extra vragen opgenomen over hoe men zich tijdens de coronacrisis voelde, vergeleken met de periode daarvoor. In de publicatie Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl zijn de gegevens uit deze enquêtes nader geanalyseerd.

Meer lezen