NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

06-09-2021

Uitspraak van de maand september: voorwaardelijke schorsing

Het Regionaal Tuchtcollege te Groningen heeft een psychotherapeut die werkt als behandelaar en eigenaar/bestuurder van een ggz-organisatie, voor drie maanden voorwaardelijk geschorst. Het college vindt het feit dat de psychotherapeut zijn eigen belang voorop heeft gesteld zeer zwaar wegen. 

Het tuchtcollege vindt het verbazingwekkend dat beklaagde expliciet ter zitting heeft aangegeven de Beroepscode voor psychotherapeuten niet te kennen.

De klacht 

De cliënt verwijt de psychotherapeut dat hij:

  1. misbruik heeft gemaakt van de behandelaarrelatie, cliënt heeft gemanipuleerd en cliënt voor eigen gewin heeft ingezet voor de organisatie waar hij op dat moment nog cliënt was, daarbij was er geen duidelijke rolverdeling en was er geen arbeidsovereenkomst voor de werkzaamheden die cliënt verrichtte in de periode mei 2018 tot 1 januari 2020;
  2. grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond tijdens de therapie door te vertellen over zijn privéleven, cliënt thuis uit te nodigen, te vertellen over andere cliënten en doen voorkomen dat er een meer vriendschappelijke dan therapeutische relatie was;
  3. cliënt niet op een correcte en adequate manier heeft begeleid;
  4. zich seksueel grensoverschrijdend heeft gedragen op een feestje voor medewerkers door bij client op schoot te springen en te proberen hem te zoenen;
  5. grenzen en kwetsbaarheid van de cliënt niet heeft gerespecteerd;
  6. gefraudeerd heeft met WMO-declaraties, zo is over de periode van 1 april 2018 tot en met 30 juni 2019 door gemeente B toegekende WMO zorg gefactureerd terwijl deze WMO zorg niet is verleend;
  7. een onjuiste tijdsregistratie heeft bijgehouden en gedeclareerd bij de zorgverzekeraar;
  8. geen gevolg heeft gegeven aan het verzoek van cliënt een kopie van het dossier te verstrekken waardoor hij dit niet heeft kunnen controleren;
  9. zonder toestemming van cliënt het dossier heeft vernietigd.

Uitspraak

Gegrond wat betreft het langdurig eerst onbetaald en daarna tegen een stagevergoeding laten werken van een cliënt tijdens en aansluitend op de behandelrelatie. Voorts wat betreft onjuist declareren bij de gemeente en de zorgverzekeraar. Tot slot wat betreft het zonder bespreking met de cliënt voldoen aan zijn verzoek tot vernietiging van zijn dossier.

Het tuchtcollege geeft aan bij de bepaling van de maatregel het zwaarst wegen dat beklaagde meer zijn eigen belang dan dat van de patiënt voorop heeft gesteld. De psychotherapeut herkent niet het feit dat een rolvermenging als hier aan de orde, schadelijk kan zijn voor de patiënt.

Het tuchtcollege vindt het verbazingwekkend dat beklaagde expliciet ter zitting heeft aangegeven de Beroepscode voor psychotherapeuten niet te kennen, terwijl hij naar eigen zeggen binnen zijn organisatie een positie inneemt als opleider als het gaat om begeleiding door medewerkers bij complexe problematiek van cliënten. 

Maatregel: Gegrond, voorwaardelijke schorsing van drie maanden
Datum uitspraak: 31-08-2021
Lees hier de uitspraak

Rubriek

In de rubriek 'de uitspraak van de maand' geven we een korte samenvatting van een tuchtzaak die recent of soms al wat langer geleden door het tuchtcollege is behandeld. De uitspraken kunnen een voorbeeldfunctie hebben en dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen. U kunt de zaken gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.

Alle uitspraken zijn terug te vinden op onze website en alleen zichtbaar voor leden na inloggen op de ledennet.