NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

24-08-2021

Tekort aan gz-opleidingsplaatsen loopt op

De vraag naar meer gz-psychologen, en daarmee naar het aantal opleidingsplaatsen, neemt toe. Tegelijkertijd neemt het aantal gefinancierde (beschikte) opleidingsplaatsen juist af. Hierdoor groeit het tekort aan gz-psychologen. Het grootste verschil tussen behoefte en verkregen plaatsen is er bij de verpleeghuiszorg, waar de helft van de gevraagde plaatsen daadwerkelijk gefinancierd wordt. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV).

Het percentage aangevraagde plaatsen dat niet beschikt werd liep op van 20% in 2019 naar 40% in 2021. In de verpleeghuiszorg liep het percentage onbeschikte plaatsen voor gz-psychologen op tot 56%.

Het onderzoek

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van openbare gegevens uit 2019, 2020 en 2021 van TOP opleidingsplaatsen, de organisatie die de beschikkingen van opleidingsplaatsen voor onder andere gz-psychologen verdeeld over de aanvragende instellingen. De gegevens van TOP opleidingsplaatsen zijn vervolgens gecombineerd met gegevens van de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) van de Federatie voor Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt). Deze gegevens waren beschikbaar voor de jaren 2019 en 2020. Dit project wordt gesubsidieerd door de FGzPt – programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV).

Het Nivel onderzoekt de opleiding tot gz-psycholoog voor het programma APV gedurende heel 2021. Via verschillende deelonderzoeken geven we inzicht in de aanwas, de doorstroom en uitstroom van de opleiding tot gz-psycholoog. In het Dossier Opleiding tot GZ-psycholoog is meer informatie te vinden over de achtergrond van het project. Het dossier wordt voortdurend geactualiseerd met nieuwe onderzoeksresultaten.