NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

27-07-2021

Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid

Het Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid (LKPHB) is een landelijke stichting die hulpverleners die werkzaam zijn in de psychiatrie kennis over hoogbegaafdheid wil bieden. Zo wil de stichting de diagnostiek en behandeling van hoogbegaafden binnen de psychiatrie verbeteren. LKPHB nodigt hulpverleners in de psychiatrie uit deel te nemen aan het netwerk.

Achtergrond
Het Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid werd in 2020 opgericht door hulpverleners werkzaam in de psychiatrie en in hun werk bekend met het werken met hoogbegaafde kinderen en/of volwassenen. Zij deelden de behoefte om meer in contact te treden met collega’s met diezelfde kennis en ervaring, met de ambitie om samen een kennisnetwerk te vormen.

Doel
Het kennisnetwerk wil de kennis die er is over psychiatrische diagnostiek en behandeling bij hoogbegaafde patiënten bundelen en verspreiden in het brede werkveld. Het richt zich niet op hoogbegaafdheid in het algemeen, maar specifiek op hoogbegaafdheid binnen de psychiatrie. Het kennisnetwerk biedt geen individuele hulp of behandeling en verricht ook geen diagnostiek.

Lees meer