NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

20-07-2021

Subsidieoproep ZonMw praktijkgericht onderzoek

ZonMw doet een oproep voor de nieuwe subsidieronde voor praktijkgericht onderzoek dat direct voortkomt uit vragen vanuit de ggz-praktijk en daar oplossingen voor levert . Het is niet de bedoeling om theorieën te ontwikkelen, te onderbouwen of uit te werken. Het te bestuderen onderwerp moet aansluiten bij zaken waar mensen in de praktijk van de ggz tegenaan lopen en direct toepasbare oplossingen bieden. Deadline: 14 september 2021, 14.00 uur.

Wat kan worden aangevraagd?

In totaal is voor deze subsidieronde € 2 miljoen beschikbaar. De looptijd van het onderzoek is maximaal 2 jaar. Zowel de looptijd als het aan te vragen budget dient realistisch te worden onderbouwd. Voor ieder thema is apart budget gereserveerd.

Aansluiting bij het veld
Het onderzoek moet gericht zijn op het ontwikkelen en benutten van kennis om duurzame oplossingen te bieden voor actuele ggz vraagstukken en relevant zijn voor praktijk en cliënten. Er dient een duidelijke aansluiting te zijn bij het (praktijk)veld.

  • Thema 1: wachttijden in de ggz
    De Landelijke Stuurgroep Wachttijden GGZ heeft een actieplan opgezet om de wachttijden in de ggz terug te dringen. Er zijn 14 acties opgesteld, verdeeld over 6 speerpunten. Praktijkgericht onderzoek naar wachttijden in de ggz dient ondersteuning te bieden en aan te sluiten bij dit actieplan.
  • Thema 2: Maatschappelijk en/of persoonlijk herstel
    Het onderzoek dient aan te sluiten bij één of meer onderzoeksvragen die zijn opgenomen in een van de onderzoeksagenda’s van de NVvP, MIND, P3NL of bij één van de aanbevelingen uit de Zinnige Zorg verbetersignalementen PTSS of Psychose.

Vooraanmelding subsidieaanvraag

  • U kunt alleen een subsidieaanvraag indienen als u vóór 2 augustus 2021 een vooraanmelding heeft gedaan. Aanvragen die 2 augustus niet zijn aangemeld, worden niet in behandeling genomen. U kunt via dit formulier uw vooraanmelding doen. 
  • Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het online indiensysteem van ZonMw (Mijn ZonMw). Sluitingsdatum voor het indienen is 14 september 2021, om 14.00 uur

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl. Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!