NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

15-07-2021

Nummer 4 van het Tijdschrift voor Psychotherapie online

In dit zomernummer drie artikelen, waarvan twee gaan over hoe inzicht te krijgen in de kwaliteit van de behandeling of de therapeutische relatie. Het derde artikel gaat over de rol die schaamte speelt in de naoorlogse generatie en welke implicaties dit heeft voor hun behandeling. Daarnaast een forumbijdrage over welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van haat en wat er nodig is om meer compassie te ontwikkelen. 

Lees het nieuwe nummer nu!

Inhoud