NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

13-07-2021

Doek valt voor Samen Sterk zonder Stigma

Afgelopen donderdag 8 juli 2021 is het doek definitief gevallen voor Samen Sterk zonder Stigma, de stichting die zich de afgelopen tien jaar onvermoeibaar inzette voor een wereld zonder stigma op psychische aandoeningen.

Het ontbreken van een voldoende stevige basis in de inkomsten heeft directie en bestuur genoodzaakt te beslissen dat Samen Sterk dit werk helaas niet kan voortzetten. In de afgelopen periode kreeg de stichting toezeggingen voor subsidies en middelen vanuit verschillende ministeries en organisaties, er was echter ook een bijdrage nodig van onze belangrijkste huidige financier: het Ministerie van VWS. Zij gaven donderdag definitief aan, geen middelen beschikbaar te stellen om de basisinfrastructuur overeind te houden en dat was onontbeerlijk om het werk na 1 oktober 2021 voort te kunnen zetten.

De oprichters van Samen Sterk: Mind, De Nederlandse ggz en de NVvP, zetten zich nu in om zo goed als mogelijk de infrastructuur, de kennis, integrale aanpak, interventies en het netwerk te behouden, zodat de destigmatiseringbeweging waar in is geïnvesteerd niet verloren gaat. Daarover blijven de organisaties in gesprek met VWS.