NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

07-07-2021

50 miljoen voor betere ondersteuning voor mensen met verward gedrag

De komende jaren wil VWS – samen met landelijke, regionale en lokale partijen – werk blijven maken van hulp en zorg voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Het bieden van zorg aan deze mensen vereist een brede regionale aanpak waarbij ook partijen buiten de (geestelijke) gezondheidszorg worden betrokken. Het afgelopen jaar is hier met succes op ingezet. Zowel de kwetsbare mensen als de maatschappij als geheel plukken daar de vruchten van. Deze aanpak wordt daarom voortgezet. Het ministerie van VWS trekt voor de komende vier jaar 50 miljoen euro uit voor een (vervolg) actieprogramma voor mensen met verward of onbegrepen gedrag.