NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

24-06-2021

NedKAD Factsheet Psychotherapie bij depressie herzien

Onlangs is er een herziene versie van de Factsheet Psychotherapie bij depressie verschenen. Deze factsheet is door NedKAD opgesteld om professionals, verwijzers en cliënten een handzame wegwijzer te bieden in de keuze van een psychotherapie bij depressie.

In de factsheet wordt beschreven welke psychotherapieën effectief zijn, hoe het wordt aangeboden, wanneer je er het beste mee kunt starten, en wanneer ermee te stoppen. Ook negatieve effecten van psychotherapie komen aan bod, evenals interventies gericht op terugvalpreventie. De factsheet is in herzien in mei 2021.