NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

17-06-2021

Mensen met psychische klachten aan het werk krijgen

Zo'n 75.000 mensen met ernstige psychiatrische klachten zitten thuis, terwijl ze graag willen werken. Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees trekt vanaf volgend jaar 18 miljoen euro uit om mensen die thuiszitten met een ernstige psychiatrische aandoening sneller aan werk te helpen.  Speciale trajecten bieden uitkomst, maar er is vooral een cultuuromslag nodig op de werkvloer, zegt Jacobine Geel van de Nederlandse ggz.

IPS-methode

Met het geld wordt een speciaal re-integratieproject betaald: Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Dit traject helpt mensen met hun zoektocht naar een baan, terwijl ze nog hulp krijgen van de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Het UWV experimenteert in opdracht van het ministerie al sinds 2017 met de IPS-methode en die blijkt relatief goed te werken: 44 procent van de deelnemers vindt binnen 2,5 jaar werk. Bij andere methodes geldt dit volgens het UWV voor slechts een kwart.

Meer mensen aan het werk

De totale groep mensen met een ernstige psychiatrische aandoening in Nederland wordt geschat op 210.000 mensen. Ongeveer 75.000 van hen willen en kunnen werken. Tot nu toe heeft het UWV 2.570 IPS-trajecten betaald.

De vraag naar IPS is volgens een woordvoerder van het UWV 'waarschijnlijk aanzienlijk groter dan het huidige aanbod'. De 18 miljoen van Koolmees moet dat aanbod vergroten. Daarnaast kan het geld deels worden ingezet voor mensen met minder ernstige psychische problemen.

Niet voor iedereen

Toch is die 18 miljoen zeker niet genoeg om alle 75.000 mensen via een IPS-traject terug naar werk te begeleiden, zegt voorzitter Jacobine Geel van de Nederlandse ggz. "IPS is een intensief en kostbaar traject, daar komt niet iedereen voor in aanmerking."

Maar dat hoeft volgens Geel ook niet, IPS is namelijk maar een van de vele manieren om mensen met een psychiatrische aandoening naar werk te begeleiden.

Voorlichting

Naast trajecten als IPS ook meer geld nodig voor goede voorlichting en begeleiding, onder andere aan werkgevers, zodat zij weten hoe ze iemand met een (ernstige) psychiatrische aandoening kunnen begeleiden. 

Meer lezen en kijken: