NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

15-06-2021

Publicatie onderzoeksrapport ambulante ggz in de wijk

De Nederlandse ggz bundelde zeven wijze lessen voor ambulante ggz in de wijk. De afgelopen jaren zijn in Drenthe, Noord-Holland-Noord, Utrecht en Zuid-Limburg beloftevolle experimenten gestart. Deze experimenten laten overtuigend zien dat organisatienetwerken over de grenzen van de wettelijke domeinen heen effectief zijn.

Bepaald geen gemakkelijke opgave in het huidige zorgstelsel. De betrokken regio’s hebben veel creativiteit getoond, en zijn er zo in geslaagd om de zo noodzakelijke onderlinge samenwerking tussen de ggz en haar maatschappelijke partners in het huidige versnipperde stelsel toch van de grond te krijgen.

Onderzoeksrapport

Reden genoeg voor de Nederlandse ggz om deze nieuwe organisatienetwerken onder de loep te leggen en er landelijke lessen uit te trekken. We hebben gekeken naar hoe anders men in deze vier innovatieve regio’s inmiddels samenwerkt in de ggz en het sociaal domein, naar de beweegredenen hiervoor en de succes- en faalfactoren hierbij.
bekijk onderzoeksrapport
Oproep aan de politiek
Veel zorgaanbieders in de ggz, beschermd wonen en het sociaal domein willen lokaal en regionaal samenwerken om betere zorg te leveren. Zij lopen aan tegen het uiterst complexe systeem van wet- en regelgeving vanuit Zvw, Wmo en Wlz. Daarom pleit de Nederlandse ggz er voor de regelgeving aan te passen voor integrale ggz-zorg in de wijk.