NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

15-06-2021

Zorg aan mensen met een psychische stoornis en hulpmiddelenzorg uitgelegd

Als mensen zorg nodig hebben, krijgen ze vaak te maken met verschillende wetten en regels. Dat kan ingewikkeld zijn. Daarom publiceert het Zorginstituut Nederland 2 brochures. Eén over zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis. De andere gaat over hulpmiddelen waar mensen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) recht op kunnen hebben.

Beide brochures zijn geschreven voor cliënten, hun familieleden, naasten, begeleiders en mantelzorgers. Door hen te informeren kunnen zij gebruik maken van de zorg waar ze recht op hebben. En samen met zorgverleners beter beslissingen nemen over hun eigen gezondheid.

Handreiking voor professionals

Zorginstituut Nederland heeft daarom op 1 januari 2021 de geactualiseerde versie van de handreiking ‘Wettelijke domeinen voor zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis’ uitgebracht. Deze handreiking is een hulpmiddel voor professionals die in hun werk te maken hebben met cliënten met psychische problematiek. U vindt de handreiking op onze website (www.zorginstituut.nl).