NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

27-05-2021

Uitspraak van de maand mei

In de zaak van de maand dit keer een gegronde klacht waarbij een zorgverzekeraar een psychiater aanklaagt voor onrechtmatig declareren, niet meewerken aan fraudeonderzoek en onzorgvuldige dossiervoering. Dit heeft tot de zwaarst mogelijke maatregel geleid: doorhaling in BIG-register en tot het moment van eventueel hoger beroep, schorsing. 

Het declareren van niet verleende zorg leidt ertoe dat ten onrechte gelden aan de gezondheidszorg worden onttrokken en is in zoverre in strijd met het algemeen belang, gelegen in een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg.

In strijd met de voor zorgverleners geldende verplichtingen, neergelegd in artikel 7:754 BW, heeft beklaagde jarenlang nagelaten zorgvuldig de patiëntendossiers bij te houden.

Verder heeft beklaagde niet meegewerkt aan verschillende fraudeonderzoeken.

  • Datum uitspraak: 27-08-2019
  • Uitspraak en maatregel: doorhaling inschrijving BIG-register en schorsing inschrijving bij wijze van voorlopige voorziening.
  • Lees hier de uitspraak

Rubriek
In de rubriek 'de uitspraak van de maand' geven we een korte samenvatting van een tuchtzaak die recent of soms al wat langer geleden door het tuchtcollege is behandeld. De uitspraken kunnen een voorbeeldfunctie hebben en dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen. U kunt de zaken gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.

Alle uitspraken zijn terug te vinden op onze website en alleen zichtbaar voor leden na inloggen op de ledennet.