NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

26-05-2021

Denk mee over de inrichting van de geestelijke gezondheidszorg

Hoe kunnen we de ggz het best inrichten? Het ministerie van Volksgezondheid nodigt iedereen uit om mee te praten over de toekomst van de ggz en te reageren op de Discussienota Zorglandschap ggz.

Discussienota

De ggz moet ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit blijven. Om dat voor elkaar te krijgen, zal ook de ggz meebewegen met de ontwikkelingen in de samenleving. Het ministerie heeft met input van betrokken partijen, experts en belangstellenden de Discussienota Zorglandschap ggz opgesteld.

Het ministerie benadrukt dat de discussienota geen visie is van het kabinet of van het ministerie zelf. Er staan geen standpunten in en ook worden er geen keuzes gemaakt. De nota is nadrukkelijk een discussiestuk, geen blauwdruk voor de ggz. Wel staan er uiteenlopende bouwstenen in voor de toekomstige inrichting van de ggz, aangedragen door het ministerie. Input wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de ideeën rondom drie hoofdthema’s: preventie, toegang tot ggz en uitstroom (en bijbehorende ondersteuning).

Maatschappelijk dialoog 

U bent uitgenodigd om te reageren op de discussienota. U kunt op alle onderdelen van dit discussiestuk reageren. Reacties worden gebundeld en geanalyseerd. Besluitvorming is aan een nieuw kabinet.

Als u wilt meepraten over de toekomst van de ggz kunt u de discussienota downloaden en een reactie opsturen naar _dienstpostbusCZ-zorglandschapGGZ@minvws.nl. Dit kan tot 1 juli 2021.

  • Herkent u de knelpunten die worden genoemd? Of missen er nog knelpunten?
  • Welke beleidsopties bij de 3 thema’s leveren volgens u een belangrijke bijdrage aan de houdbaarheid van ons zorgstelsel?
  • Heeft u ideeën om bepaalde opties te concretiseren en praktisch vorm te geven?
  • Welke beleidsopties ontbreken er nog?

Meer lezen