NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

13-04-2021

Zorgprestatiemodel klaar voor gebruik

De nieuwe bekostiging voor de ggz en de forensische zorg is vastgesteld. De NZa heeft regelgeving, prestaties en concepttarieven voor 2022 vastgesteld. Met deze nieuwe informatie kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich verder voorbereiden op de invoering van het zorgprestatiemodel per 1 januari 2022.

Er zijn verschillende factsheets en spelregels gepubliceerd die de regelgeving vertalen naar de praktijk. En de tabellen voor de bekostiging en voor zorgvraagtypering zijn beschikbaar. 

Met het nieuwe model verdwijnen de dbc’s. De bekostiging van een ggz-behandeling wordt vanaf 2022 bijna geheel afhankelijk van vier factoren:

 • de mate van expertise van de behandelaar
 • type zorg
 • duur van de behandeling
 • of het een diagnose of behandeling betreft. 

Het basisschema voor de nieuwe bekostiging.

De zorgzwaarte is onderverdeeld in ambulant (met drie kwaliteitsstatuten), outreachend, klinisch, forensisch (met een verschil tussen beveiligd en onbeveiligd) en hoogspecialistische zorg. De prestaties op opleidingsniveau zijn: arts-specialist, klinisch psycholoog, gezondheidszorgpsycholoog, arts, verpleegkundig specialist ggz, psychotherapeut, verpleegkundige en overige beroepen.

Indirecte tijd

In het zorgprestatiemodel is niet meer de diagnose leidend, maar de consulten, verblijfssituatie en het niveau van de zorg(verlener). Belangrijk is dat de ‘indirecte tijd’ wordt verdisconteerd in de prestatie. Dit neemt veel administratief werk uit handen, vooral bij tbs-klinieken.

De tijd zal anders worden geregistreerd. Bij dbc’s is dat een ‘tot’-grens, wat er nu toe leidt dat een deel van de behandelaren meer tijd registreren voor een hogere declaratie. Daarom heeft de NZa besloten een zogeheten ‘vanaf’-grens aan te brengen.

Wat volgt er nog?

De partijen van het zorgprestatiemodel gaan nu verder met het opstellen van ‘veldafspraken’ over het zorgprestatiemodel. Dit zijn bestuurlijke afspraken om het zorgprestatiemodel in de praktijk zo goed mogelijk te laten functioneren. Ze gaan onder meer over beroepen in ggz en fz, verwijsregels, zorgvraagtypering, verantwoording & controle en gepast gebruik. De veldafspraken moeten in juli 2021 klaar zijn.

Als onderdeel van het zorgprestatiemodel wordt straks voor elke patiënt het zorgvraagtype bepaald. De technische informatie over de zorgvraagtypering is beschikbaar. In mei komt de praktijkhandleiding uit.

In de komende paar weken controleren we of de nu uitgeleverde functionele specificaties voor het aanpassen van de EPD’s volledig aansluiten op de vastgestelde regelgeving. Rond 1 mei zullen dan de functionele specificaties in definitieve vorm worden uitgeleverd.

Maak kennis met het zorgprestatiemodel

In april en mei zijn er webinars over onder meer prestaties, settings, tarieven, zorgvraagtypering en beroepen. Later in het jaar komen er ook gratis e-learnings voor verschillende functies, zoals zorgprofessionals, administratieve medewerkers, controllers en managers. 

Overzicht documentatie

De volgende documenten zijn gepubliceerd via downloads op de website van het zorgprestatiemodel 

 • Beleidsregel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg (BR/REG-22137)
 • Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg (NR/REG-2214)
 • Beleidsregel tariefopbouw prestaties in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg (BR/REG-22143)
 • Concept tarieven 2022 (prijspeil 2021)
 • Codetabellen Zorgprestatiemodel 2022
 • Tabellen zorgvraagtypering
 • Spelregels correct registreren en declareren
 • Functionele specificaties geautomatiseerde controles
 • Factsheets over zorgtrajectnummer en onderlinge dienstverlening
 • Informatie over verwijstypen en zorglabels
 • Nieuwe informatie over beroepen
 • Informatie over de planning van simulatie en contractering
 • Functionele specificaties zorgprestatiemodel (concept)

Lees ook: