NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

06-04-2021

Implementatie Kwaliteitsstatuut uitgesteld tot 1 juli 2022

Het nieuwe Landelijke Kwaliteitsstatuut zou per 1 januari 2022 worden ingevoerd voor de ggz. De stuurgroep heeft op 22 maart jl. besloten dat de implementatie wordt uitgesteld tot 1 juli 2022.

Dat betekent dat het huidige kwaliteitsstatuut geldig blifjt tot 1 juli 2022. Zorgaanbieders met een geldig kwaliteitsstatuut hoeven dus op dit moment in de organisatie van zorg niets aan te passen.

De stuurgroep heeft als opdracht om de verplichte invoering van het nieuwe Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (LKS) in goede banen te leiden. Het besluit is genomen om meer tijd te hebben voor afstemming die onderwerpen waar nog geen duidelijkheid over is.