NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

01-04-2021

Nieuwe werkkaart Zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag

Zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag zijn ingewikkelde en gevoelige onderwerpen. De nieuwe werkkaart Zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag geeft ggz-professionals handvatten, tips en achtergrondinformatie over de verschillen en overlappingen van beide gedragingen.

De werkkaart hoort bij de generieke module Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag en is ontwikkeld door professionals uit het veld, de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging, 113 zelfmoordpreventie en Akwa GGZ.

Dr. Kirsten Hauber, psychotherapeut en voorzitter Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie: “Deze werkkaart biedt broodnodige informatie en houvast aan onderwijs en jeugdzorg over wat zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag is, hoe je in gesprek gaat, wanneer je moet ingrijpen en op welke manier. Dit kan als kantelpunt dienen in de omgang met jongeren met deze problematiek. Ik hoop dat de kaart veel wordt gedeeld.”

Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag

Op GGZ Standaarden vind je hulpmiddelen om suïcidaal gedrag te herkennen en de juiste hulp te bieden.