NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

01-04-2021

Factsheets over beroepen in het zorgprestatiemodel

Het zorgprestatiemodel gaat de bekostiging van de ggz en fz eenvoudiger maken. Dat heeft ook gevolgen voor de manier van registeren. Er worden straks alleen consulten, verblijfsdagen en overige verrichtingen vastgelegd.

De inzet van alle zorgprofessionals wordt meegenomen in de tarieven. Sommige zorgprofessionals zullen consulten gaan registreren. En voor anderen geldt dat hun inzet al meegenomen is in een tarief. Zij hoeven dan geen consult te registreren.

In deze twee nieuwe factsheet staat beschreven hoe de keuze is gemaakt welke beroepen wel en welke beroepen geen consulten registreren. Er is een factsheet over het proces, en een factsheet over de inhoud van die beroepenlijst.

  • beide factsheets staan op de pagina downloads van het Zorgprestatiemodel, net als de lijst consult-registerende beroepen