NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

30-03-2021

Uitspraak van maart: beroepsgeheim leidinggevende

Het Regionaal Tuchtcollege in Amsterdam berispte deze maand een gz-psychologe tevens leidinggevende van een traumacentrum. Verwijt van de klaagster was onder meer dat de leidinggevende ongeoorloofd in haar dossier heeft gekeken, zonder haar toestemming met de ouders heeft gepraat en hen bij haar behandeling heeft betrokken. 

Klaagster werd bijna twee jaar behandeld bij het Topreferent Traumacentrum (TRTC) van GGZ-instelling Altrecht in Utrecht. In haar dossier staat dat ze een voorgeschiedenis heeft van seksueel misbruik vanaf zeer jonge leeftijd door opa en ook ritueel misbruik. Ze kreeg de diagnose DIS (dissociatieve identiteitsstoornis) mt PTSS-klachten. 

In 2019 melden de ouders zich bij de instelling. De inhoudelijk leidinggevende laat de ouders binnen en hoort ze aan, samen met de bedrijfsmatig leidinggevende van de afdeling. De behandelaar en de regiebehandelaar wisten van niks.

Rubriek
In de rubriek 'de uitspraak van de maand' geven we een korte samenvatting van een tuchtzaak die recent of soms al wat langer geleden door het tuchtcollege is behandeld. De uitspraken kunnen een voorbeeldfunctie hebben en dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen. U kunt de zaken gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.

Alle uitspraken zijn terug te vinden op onze website en alleen zichtbaar voor leden na inloggen op de ledennet.