NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

15-03-2021

Terugblik webinar – Ins & outs nieuw Landelijk Kwaliteitsstatuut

Op woensdag 10 maart vond het drukbezocht webinar over het nieuwe landelijke kwaliteitsstatuut (LKS) plaats. Ook leden van de NVP waren uitgenodigd deel te nemen.

Organisator het NIP schetste de ontwikkelingen rondom het kwaliteitsstatuut en benoemde de vele vragen die er onder professionals leven. Na de inhoudelijke presentatie van de kwaliteitsraad was er ruimte voor vragen van de deelnemers. Veel vragen hadden betrekking op de matrix met coördinerend en indicerend regiebehandelaar en de categorieën van complexiteit.

Psychotherapeut regiebehandelaar
De psychotherapeut mag volgens het nieuwe Landelijk Kwaliteitsstatuut indicerend en coördinerend regiebehandelaar zijn in categorie A (laagcomplexe problematiek en laagcomplex zorgaanbod) en categorie B (hoogcomplexe problematiek en laagcomplex zorgaanbod).

Voor deze laatste categorie heeft de kwaliteitsraad gekeken naar de deskundigheid en het werkgebied van de psychotherapeut. De meeste psychotherapeuten zijn ook gz-psycholoog en worden gezien als een ‘gz-psycholoog- plus’.

Bovendien, aldus de uitleg van de kwaliteitsraad, heeft men rekening gehouden met het Advies Beroepenstructuur waarin de psychotherapeut als artikel 14-beroep gepositioneerd wordt.

De NVP heeft verschillende gesprekken gevoerd met de kwaliteitsraad in de ontwikkelingsfase van het kwaliteitsstatuut en we zijn blij dat er goed geluisterd is naar onze argumenten.