NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

11-03-2021

Zorgelijke druk op jeugd-ggz, directe actie politiek nodig

De vraag naar psychische zorg voor jongeren blijft onder meer door eenzaamheid en stress toenemen. De Nederlandse ggz roept samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) de politiek op direct actie te ondernemen, en niet te wachten tot na de verkiezingen. 

Steeds meer kinderen en jongeren komen psychisch in de knel door de coronacrisis. Volgens de Nederlandse ggz is het systeem van de ggz, dat voor de corona-uitbraak al overbelast was, "volledig overgelopen". Inmiddels worden ook crisisgevallen afgewezen vanwege een gebrek aan capaciteit.

  • Uit recent onderzoek van de Nederlandse ggz onder haar leden blijkt dat de bezetting van bedden in de crisiszorg is onverminderd hoog is en stijgt. 

Afspraken over kosten jeugd-ggz blijven uit
De Nederlandse ggz is eind vorig jaar in gesprek getreden met de VNG en VWS om de geconstateerde problemen het hoofd te bieden. Aanbieders konden met slechts enkele gemeenten overeenkomen dat voor extra kosten die in 2020 zijn gemaakt de zogeheten ‘Meerkostenregeling Corona’ kon worden gebruikt. Ook is toegezegd dat administratieve vereisten afgeschaald zouden worden. Deze afspraken zijn echter lang niet overal gemaakt.

De Meerkostenregeling Corona is bovendien niet verlengd voor het jaar 2021. Het Rijk geeft geen garantie dat de noodzakelijke zorg die aan jongeren gegeven moet worden ook betaald wordt. Jeugd-ggz instellingen zijn financieel niet bij machte om een langdurige stijging van de zorgvraag het hoofd te bieden of te investeren in extra personeel zonder sluitende afspraken. Daar komt bij dat opschalen zonder een garantie grote risico’s met zich mee brengt voor de continuïteit van de jeugd-ggz later dit jaar.