NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

04-03-2021

Wijzigingsbesluiten psychologieberoepen FGzPt

Het College van de FGzPt  heeft twee voorgenomen wijzigingsbesluiten vastgesteld voor 'Besluiten opleidingseisen psychotherapeut en opleidingseisen gezondheidszorgpsychologen' en de 'Besluiten specialisme klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog'.

Tijdens de adviesronde van eerdere wijzigingsbesluiten kwamen verschillende aspecten naar voren die ook wijziging behoeven in de huidige besluiten. Daarnaast ontving het College van diverse partijen het verzoek om de regelgeving over specialistische psychotherapieverenigingen aan te passen voor de besluiten betreffende de psychotherapeut en de klinisch psycholoog. Een aparte werkgroep van het College boog zich over deze eisen. De voorstellen van de werkgroep zijn meegenomen in de ter advisering voorliggende wijzigingsbesluiten.

Reacties  

De voorgenomen besluiten worden voor advies voorgelegd aan enkele relevante partijen. Ook de NVP zal inhoudelijk reageren.

Andere organisaties kunnen uiterlijk 26 april 2021 schriftelijk reageren. Voor vragen over (een van) de besluiten of voor de schriftelijke zienswijze kunt u een e-mailbericht