NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

04-03-2021

Experiment tijdschrijven open voor alle aanbieders

Het nieuwe bekostigingsmodel voor de ggz en de forensische zorg dat per 1 januari 2022 zal worden ingevoerd, werd de afgelopen tijd in experimentele vorm al door enkele zorgaanbieders toegepast. In dit aangepaste model wordt een eenvoudigere manier van tijdschrijven gebruikt, waardoor de administratieve lasten moeten verminderen. Inmiddels is het experiment opengesteld voor alle aanbieders in de ggz en de fz die daaraan mee willen doen.

Een klein aantal aanbieders experimenteert al even met een vereenvoudigde manier van tijdschrijven. Het komt er daarbij op neer dat zorgaanbieders alleen nog maar directe tijd schrijven voor diagnostiek en behandeling van cliënten. Dat leidt tot minder administratieve lasten voor aanbieders en geeft hen de mogelijkheid om alvast ervaring op te doen met de nieuwe bekostiging voor de ggz en fz die per 1 januari volgend jaar ingaat.

De indirecte tijd wordt, in overleg met de zorgverzekeraar, als vooraf vastgestelde opslag per beroepsbeoefenaar bepaald. Voor een behandeling van 45 minuten door een psychiater wordt dan bijvoorbeeld een standaard opslag van 15 minuten voor indirecte tijd afgesproken, bijvoorbeeld voor de verslaglegging. De behandelaren die op deze manier werken ervaren dit als een zeer grote lastenbeperking met name omdat behandelaren meer autonomie ervaren in hun werk. Minuten staan niet meer centraal.

Voorwaarde voor deelname aan het experiment is dat hierover een afspraak is gemaakt met de zorgverzekeraar.