NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

04-02-2021

Waar denkt u aan bij breed opleiden?

Een van de doelen van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) is het onderzoeken van oplossingen die 'breed opleiden' ondersteunen. Maar wat verstaan we binnen het programma eigenlijk onder ‘breed opleiden’? Over dit onderwerp spraken hoofdopleiders en p-opleiders op 21 januari jl. tijdens de eerste online themabijeenkomst. Wanneer ben je breed opgeleid? Over hoeveel sectoren hebben we het dan? 

De hoofdopleiders en p-opleiders definieerden ‘breed’ als ‘je hebt kennis genomen van ongeveer vijf sectoren en bent in meerdere sectoren inzetbaar’. Tijdens het overleg was er ook aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld op gebied van aanpassingsvermogen en (zelf)reflectie. Dit loopt nu door de verschillende leerlijnen heen. De deelnemers spraken de wens uit om hier gerichter en toetsbaar aandacht aan te gaan besteden.

De inbreng uit de themabijeenkomst nemen de werkgroepen mee bij hun werk om richting te bepalen en advies te formuleren voor de toekomstige psychologische vervolgopleidingen. 

Over het programma APV
Het programma APV is een meerjarig programma van de Opleidingsraad van de FGzPt. De FGzPt is de federatie van de beroepsverenigingen NIP, NVGZp, NVP en NVO. Binnen de federatie werken zij samen op het gebied van opleiding, erkenning, registratie en toezicht voor de beroepen gz-psycholoog en psychotherapeut.

APV -Themabijeenkomsten
De project- en werkgroepen in het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) verkennen het terrein van de opdracht en mogelijke oplossingen. Goede afstemming tussen de project- en werkgroepen is daarvoor essentieel. De onderwerpen raken elkaar op verschillende momenten. Bijvoorbeeld bij de inhoud en vormgeving van de gz-opleiding, wat op verschillende manieren onderwerp van gesprek is voor de taskforce Aansluiting master-gz en de projectgroep Didactische Ontwikkeling & Instrumenten (DO&I). Of bij de meetbaarheid van opleidingskwaliteit, voor het project Visie & Infrastructuur en de projectgroep DO&I. En als het gaat over de breedheid van de opleiding, zoals eerder beschreven. Themabijeenkomsten faciliteren de programmaleden om elkaar ook over de grenzen van de eigen groepen heen te spreken.