NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

28-01-2021

Nieuwe versie Richtlijn ggz en corona (versie 10)

Door o.a. avondklok en vaccineren is er vandaag een update gepubliceerd voor de richtlijn GGZ en corona. Belangrijkste wijzigingen:

  • Wees terughoudend met zorgverlening na 21.00 i.v.m. avondklok.
  • Extra aandacht voor mantelzorg ten tijde van corona.
  • Gevaccineerd? Beschermingsmaatregelen blijven van kracht.
  • Britse variant van het coronavirus leidt nog niet tot aanpassing van de richtlijn.

Wees terughoudend met zorgverlening na 21.00 i.v.m. avondklok

De richtlijn bevat nu een paragraaf over de avondklok. De richtlijn adviseert om, gezien de avondklok, zo terughoudend mogelijk te zijn met het verlenen van zorg na 21.00 uur. Plan bijvoorbeeld zo min mogelijk afspraken in na 20.00 uur.
Is er dringend zorg nodig, of sprake van een noodsituatie, dan kan die zorg natuurlijk worden verleend. Om naar buiten te mogen moet je (behalve bij nood) een verklaring hebben. Patiënt en zorgprofessional hebben allebei een eigen verklaring (pdf) nodig, de zorgprofessional moet ook een werkgeversverklaring (pdf) hebben.

Extra aandacht voor mantelzorg ten tijde van corona

In de paragraaf Psychische zorg bij corona is de tekst over de mantelzorgverleningscheck geactualiseerd met correcte verwijzingen naar relevante richtlijnen en naar de mantelzorgverleningscheck. Mantelzorg kan doorgaan, mits uiteraard onder de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen zoals handen wassen en beperken van contacten met anderen. Op de site van de rijksoverheid vind je hier meer informatie over. Of neem contact op met de Mantelzorglijn (030 – 760 60 55 of mantelzorglijn@mantelzorg.nl).

Ben je gevaccineerd? Beschermingsmaatregelen blijven van kracht

Binnenkort starten de inentingen voor medewerkers in de ggz. Bent u gevaccineerd? Blijf dan nog wel de persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Het RIVM adviseert daarover het volgende:

Vooralsnog heeft de vaccinatiestatus van zorgmedewerkers geen consequenties voor inzet en testbeleid of gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De vaccinatie biedt namelijk geen 100% bescherming en we weten ook nog niet hoe lang de vaccinatie beschermt en of gevaccineerde ook geen virus meer kan overdragen. Daarom wordt het zekere voor het onzekere genomen en blijft het bestaande test- , inzet- en PBM-beleid in principe gehandhaafd. 

NB: de tekst van de richtlijn is op dit onderwerp niet gewijzigd.

Britse variant van het coronavirus leiden nog niet tot aanpassing van richtlijn

Het aantal mensen dat met de Britse variant van het coronavirus zijn besmet, neemt toe. En ook de Zuid-Afrikaanse variant is in Nederland geconstateerd. Mogelijk doen ook andere gemuteerde versies hun intrede in Nederland. De ontwikkelingen zijn op dit moment geen reden om de richtlijn aan te passen. Wij volgen hierin het beleid van het RIVM.

Zodra beleidswijzigingen of andere ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, komt de werkgroep weer bijeen om te inventariseren of aanpassing van de richtlijn nodig is.