NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

21-01-2021

NVP ACADEMY gaat van start!

NVP ACADEMY gaat van start!

De NVP gaat het geaccrediteerde bij- en nascholingsaanbod op het vakgebied psychotherapie uitbreiden. Met ingang van dit jaar biedt de NVP ACADEMY leden en niet leden een consistent pakket van continue educatie: bijeenkomsten, e-learnings, blended learning en webinars.

Deskundigheidsbevordering

De NVP is de wetenschappelijke vereniging voor het brede vakgebied psychotherapie: schooloverstijgend, generiek, multi-conceptueel en integratief. De NVP bevordert de overdracht van vakinhoudelijke, wetenschappelijke kennis van psychotherapie en de verspreiding daarvan en houdt zich bezig met de kwaliteit van het vakgebied. Als hoeder van de psychotherapie gaat de NVP nu ook haar visie op de inhoud van de deskundigheidsbevordering voor de beroepsbeoefenaars van psychotherapie handen en voeten geven. Zo stimuleren we dat psychotherapie wordt uitgevoerd conform de actuele stand van de wetenschap en praktijk betreffende diagnostiek en behandeling.

Samenwerking Lemion

Vanuit een kader waarin het gehele vak beschreven staat over een tijdspanne van 5 jaar, bepalen we per onderwerp of we zelf aanbod gaan ontwikkelen of dat we aansluiten bij bestaande activiteiten. De NVP ACADEMY zal hiervoor onder meer nauw gaan samenwerken met Lemion.

Onderwerpen

Het vak zal inhoudelijk in al zijn aspecten aan bod komen. Denk hierbij aan als common factors, de therapeutische relatie, het neerzetten van een therapeutische context die leidt tot verandering, herstellen van breuken, gemotiveerd afwijken van de richtlijnen, personalised medicine, diagnostische kennis, beroepsethische zaken, de positionering van het beroep, het toepassen van wetenschap, etc.

Voor de NVP ACADEMY hanteren we de zeven ‘CanMEDS’, een model met competentiegebieden,  als uitgangspunt.

  • Psychotherapeutisch handelen              
  • Kennis en wetenschap                
  • Organisatie                                   
  • Professionaliteit
  • Samenwerking                             
  • Maatschappelijk handelen         
  • Communicatie

Huidige aanbod NVP ACADEMY

E-learnings

Cursussen