NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

05-01-2021

Ggz-panel: forse impact huidige coronagolf

Ggz-panel: forse impact huidige coronagolf

MIND signaleert dat de impact van corona en de coronamaatregelen op mensen met psychische klachten toeeemt. Drie op de vier mensen ervaren negatieve gevolgen zoals angst, oplopende spanning en stress, eenzaamheid, somberheid en depressie, gemis aan sociale contacten en gemis aan contacten met hulpverleners.

Veel mensen raken in een sociaal isolement door het wegvallen van dagbesteding, (vrijwilligers)werk en vrijetijdsactiviteiten buitenshuis. Gezien de grote impact van corona en de maatregelen op het psychisch welzijn, is de continuïteit van zorg en behandeling essentieel. 

Van de deelnemers die voor de coronacrisis ggz-behandeling kregen, geeft 41% aan dat dit (weer) hetzelfde is als voor de coronacrisis. Bij een op de vier is de behandeling echter deels face-to-face en deels online en bij 12% is de behandeling alleen online. 

Corona-onderzoek 
MIND zette in maart 2020 de eerste vragenlijst uit onder haar ggz-panel met 4000 deelnemers en herhaalde dit in april en in juni. Dit vierder onderzoek vond plaats van19 november tot 7 december 2020. Hieraan namen 800 respondenten deel waarvan 91% cliënt en 9% familieleden/naasten.