NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

05-01-2021

Beroepenlijst Zorgprestatiemodel

Het programma Zorgprestatiemodel heeft eind 2020 de Beroepenlijst ggz en fz 2020 (pdf) gepubliceerd met beroepen die diagnostiek, behandeling en geneeskundige begeleiding leveren in de ggz en fz.

De lijst wordt voor verschillende doelen gebruikt en wordt onderdeel van een veldnorm over de inzet van beroepen in ggz en fz. De partijen van het programma gaan die veldnorm in 2021 opstellen, als onderdeel van een groter pakket aan veldafspraken. De lijst is ook gebruikt om te bepalen welke beroepen straks declarabele consulten kunnen registreren, naast de BIG-beroepen waarvoor in de nieuwe bekostiging al ‘eigen’ prestaties zijn voorzien.

Het programma heeft de lijst mede op verzoek van de partijen van het Bestuurlijk akkoord geestelijke gezondheidszorg (ggz) 2019 t/m 2022 opgesteld. Zij zien de veldafspraken die in het programma worden gemaakt als eerste stap op weg naar een brede veldnorm over de inzet van beroepen in de ggz en fz. Deze veldnorm wordt in 2021 gerealiseerd.

Consulten registreren
In het Zorgprestatiemodel hebben alle relevante BIG-geregistreerde beroepen een eigen consult met een eigen tarief. Naast deze beroepen, is een lijst ‘overige beroepen’ ontwikkeld: de veldafspraak beroepen. Aan de hand van diverse criteria is, uitgaande van een groslijst aan beroepen (stap 1), een lijst opgesteld van erkende beroepen (stap 2). Uit deze lijst van erkende beroepen, is uiteindelijk de beroepenlijst ontwikkeld met beroepen die declarabele consulten moeten kunnen declareren (stap 3).

Goed om te weten: het feit dat een beroep geen declarabele consulten hoeft te registeren, betekent niet dat het niet wordt bekostigd. Het zorgprestatiemodel is opgebouwd rond bepaalde ontwerpcriteria, zoals eenvoud, begrijpelijkheid voor de patiënt en vermindering van administratieve lasten.

Gezien die ontwerpcriteria is het soms beter de kosten van een beroep mee te nemen in het tarief van de zorgprestaties, zonder aparte registratie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de kosten van het VOV-personeel. Dat beperkt de registratielast en maakt de uiteindelijke nota eenvoudiger en duidelijker.

 

Twee beroepen op basis van de hardheidsclausule

Twee beroepen, te weten de ervaringsdeskundige en de wo-psycholoog, voldoen (in eerste instantie) niet aan alle criteria. Deze beroepen zijn in de huidige praktijk echter dusdanig belangrijk dat ze op basis van de hardheidsclausule op de beroepenlijst zijn geplaatst.

Bij de ervaringsdeskundige gaat het om een nieuw beroep, waarbij nog niet aan alle criteria is voldaan.

Bij de wo-psycholoog gaat het om een bestaand beroep. Wanneer de wo-psycholoog direct geschrapt zou worden van de beroepenlijst, leidt dit tot grote problemen in de continuïteit van lopende behandelingen en de wachttijden in de ggz. Uit cijfers van Vektis blijkt namelijk dat dit beroep ongeveer 15% van alle tijd in de curatieve GGZ schrijft. Uitgaande van het advies psychologische beroepenstructuur (NIP, 26 oktober 2020), wordt getracht een noodzakelijke hoeveelheid wo-psychologen op te leiden tot gz-psycholoog.

Beide beroepen zullen op een later tijdstip (mogelijk in 2025) nogmaals getoetst worden of zij daadwerkelijk zelfstandig consulten kunnen blijven declareren.

 

Specificatie opleidingen

Bij een aantal beroepen is een specificatie aangegeven waar de primaire opleidingen bij deze beroepen aan moeten voldoen. Op deze manier wordt getracht beroepen toe te laten die een voldoende deskundigheid hebben om zelfstandig tijd te mogen schrijven.

 

Meer weten?

Bron: NIP