NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

04-01-2021

Deel ggz toch prioriteit bij vaccincatie

Deel ggz toch prioriteit bij vaccincatie

Het kabinet heeft besloten toch prioriteit te geven aan vaccinatie van patiënten en zorgmedewerkers in de intramurale ggz, inclusief beschermd wonen, en zorgmedewerkers in ggz-crisisdiensten. Eerder werd de ggz-sector niet genoemd in de vaccinatiestrategie.

Mensen met ernstige psychische problemen behoren tot de meest kwetsbare groep. Niet zo zeer vanwege hun psychische problemen, maar vanwege de comorbiditeit. Dat de ggz eerder niet werd meegenomen in de plannen veroorzaakte onrust onder ggz-personeel, patiënten en familieleden en leidde tot een een oproep aan de minister. Vooral als het gaat om kwetsbare patiënten die in een gesloten setting worden behandeld waar ze samen met andere patiënten samenwonen en veelvuldig contact hebben met behandelaren, is de voorrang een logische keuze. Bovendien gaat het vaak om patiënten die moeite hebben met het begrijpen en naleven van de COVID-19 maatregelen, wat extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Ook veel zorgmedewerkers kunnen zich door de aard van de problematiek vaak niet goed beschermen tegen besmetting.

  • Ook Een Vandaag besteedde aandacht aan het onderwerp: Zorgmedewerkers in de geestelijke gezondheidszorg vallen buiten de boot als er straks wordt gestart met het inenten van zorgpersoneel.