NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

15-12-2020

Geen direct effect maatregelen COVID-19 op psychologische zorg

Psychotherapeuten, psychiaters en psychologen die werkzaam zijn in de zorg kunnen ook na de nieuwe afgekondigde maatregelen de zorg aan cliënten gewoon blijven verlenen binnen de geldende richtlijnen.

De Richtlijn voor de ggz (versie 10 december) geeft aan dat: 'alle (zorg-)professionals die binnen deze instellingen en praktijken werken, onder de categorie cruciale beroepen vallen. Landelijke beleidsregels over bijvoorbeeld thuiswerken gelden in principe niet voor hen. Het streven is dat de reguliere zorg, binnen alle geldende kaders en beperkingen, zoveel mogelijk wordt voortgezet’.

We vragen u om binnen alle randvoorwaarden en voorzorgsmaatregelen de zorg zo goed mogelijk op de gebruikelijke wijze voort te zetten. Bij voorkeur face-to-face (uiteraard op minimaal 1,5 meter afstand) en indien nodig kan een videoverbinding soms een goed alternatief bieden.