NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

15-12-2020

Update richtlijn GGZ en corona (versie 9)

Update richtlijn GGZ en corona (versie 9)

De richtlijn GGZ en corona is op één onderdeel gewijzigd. Het betreft een kleine wijziging m.b.t. inzet zwangere (zorg)professional

In de paragraaf Verantwoord inzetten van (zorg)professionals zijn de aanbevelingen over de inzet van zwangere professionals aangepast. De aanbeveling sluit nu aan bij de richtlijnen van het RIVM en luidt:

Zwangere professionals mogen tot de 28ste week van de zwangerschap werken in de directe patiëntenzorg van met corona besmette patiënten. Na de 28ste week wordt afgeraden de zwangere in te zetten bij corona vanwege de hogere kans op complicaties bij besmetting.

FAQ over gebruik van mondkapjes
De Rijksoverheid heeft een FAQ over het gebruik van mondkapjes in de GGZ en andere zorgsectoren zoals de gehandicaptenzorg. De informatie is in lijn met richtlijnen zoals je die ook kan vinden in de paragraaf Voorkomen van besmetting van de richtlijn GGZ en corona.