NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

04-12-2020

Ontwikkeling Zorgstandaard zingeving, spiritualiteit en psychische hulpverlening

Ontwikkeling Zorgstandaard zingeving, spiritualiteit en psychische hulpverlening

Akwa GGZ start met de ontwikkeling van een nieuwe multidisciplinaire generieke module over zingeving, spiritualiteit en psychische hulpverlening.

Inhoud generieke module
De nieuwe generieke module zal aanbevelingen bevatten voor de zorg aan alle patiënten met psychische klachten of aandoeningen die zingevings- en spirituele vragen en/of problemen ervaren.

Belangrijke aspecten tijdens de ontwikkeling van deze module zijn:

  • Uitkomen op een duidelijke begripsomschrijving van zingeving en spiritualiteit.
  • Aandacht voor de ervaringen van patiënten, naasten en professionals met dit thema. In de generieke module worden deze ervaringen vertaald naar aanbevelingen over zingevingsvraagstukken tijdens preventie/vroege herkenning, diagnostiek, behandeling en herstel.
  • Handvatten en houvast voor de professional die helpen om zingevingsvragen bespreekbaar te maken en te bepalen waar je grenzen liggen en wat je wel of vooral niet moet doen.
  • Uitwerking van de organisatie van zorg omtrent zingeving en spiritualiteit

Uw mening
Voorafgaand aan de ontwikkeling van deze zorgstandaard, worden professionals de mogelijkheid geboden hun wensen, ervaringen en ideeën over deze zorgstandaard kenbaar te maken door de vragenlijst in te vullen.