NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

26-11-2020

Verenigingen onmisbaar gebleken in coronatijd

Verenigingen onmisbaar gebleken in coronatijd

Belangen-, beroeps- en vrijwilligersverenigingen zijn nog altijd sociaal en economisch onmisbaar voor de Nederlandse samenleving. Hun rol is in de coronatijd nog eens duidelijk onderstreept. Dat blijkt uit de eerste editie van het Nationaal Verenigings Onderzoek. 

Verenigingen hadden een belangrijke rol bij de aanpassing van de samenleving aan de coronatijd. Zo speelden belangenbehartigende organisaties een essentiële rol bij de totstandkoming van overheidsmaatregelen en besluitvorming in de politiek. Beroepsverenigingen ondersteunden hun leden om hun beroepsuitoefening mogelijk te maken binnen de beperkingen.

Toename ledenaantal 
Uit het onderzoek blijkt dat zowel beroeps-, branche-, als vrijwilligersverenigingen ondanks de moeilijke tijden een ledengroei doorgemaakt. De NVP herkent deze trent en is verheugd te zien dat ook ons ledenaantal toeneemt.