NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

26-11-2020

Nieuws van TOP Opleidingsplaatsen

Nieuws van TOP Opleidingsplaatsen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief van TOP-opleidingsplaatsen. In de nieuwsbrief leest u onder meer informatie over het toewijzingsproces voor 2021 en de eindevaluatie van de proeftuinen.

Gegegens controleren

Voor de vaststelling van de toe te kennen subsidies door de NZa dienen de correcte gegevens in het opleidingsregister van de FGzPt te staan. TOP benadrukt dat het belangrijk is gegevens op juistheid te controleren en tijdig na te gaan of de toegewezen instroomsubsidieplaatsen van 2020 in het Opleidingsregister van de FGzPt gekoppeld zijn aan de betreffende opleideling.

Als een toegewezen instroomsubsidieplaats niet voor 31 december a.s. is gekoppeld aan een opleideling dan ontvangt de praktijkopleidingsinstelling voor het jaar 2020 geen beschikbaarheidbijdrage voor deze opleideling. De instroomsubsidieplaatsen kunnen niet met terugwerkende kracht gekoppeld worden. De praktijkopleidingsinstelling is verantwoordelijk voor het juist en tijdig registreren van de opleidingsgegevens van de opleidelingen in dit register.

Bereikbaarheid

TOP Opleidingsplaatsen is bereikbaar voor het telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur via 033-460 8951. Per mail zijn wij altijd bereikbaar via t

Portal

Via de portal kunt u de gegevens die wij van uw organisatie registreren bekijken en eventuele wijzigingen of onjuistheden aan ons doorgeven. De inloggegevens voor de portal zijn bekend bij de hoofdcontactpersoon van uw organisatie.