NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

20-10-2020

Supervisorendag verplaatst naar 9 april 2021

Supervisorendag verplaatst naar 9 april 2021

De NVP-studiedag voor supervisoren psychotherapie is in veband met coronamaatregelen verplaatst naar vrijdag 9 april 2021. De studiedag op 30 oktober komt daarmee te vervallen. 

Herregistratie als NVP-supervisor
Deelnemers aan deze studiedag voldoen aan de herregistratie-eisen m.b.t. deskundigheidsbevordering als NVP-supervisor. Als u door het verzetten van deze studiedag niet binnen de voor u geldende termijn kunt voldoen aan de vereisten, dan kunt u uitstel krijgen. Neemt u in dat geval even vooraf contact met ons op. Uw volgende periode van 5 jaar wordt dan naar rato enkele maanden korter.

Informatie over het definitieve programma, de vorm, de locatie (waarschijnlijk Utrecht), kosten en aanmelding volgt later. 

Klik hier voor meer informatie over het Register Supervisoren Psychotherapie.