NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

20-10-2020

Mentale gezondheid in gevaar door corona

Mentale gezondheid in gevaar door corona

Leden van De Nederlandse ggz maken zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de geestelijke gezondheid van de Nederlandse bevolking. Over de mentale gezondheid van kinderen en jongeren zijn de zorgen het grootst. Bij die groep kwamen de afgelopen periode meer stress- en depressieklachten voor.

Schade in ontwikkeling

Er zijn aanwijzingen dat kinderen en jongeren lijden onder het stilvallen van sociale interacties. Door een lockdown hebben zij niet de veiligheid, vrijheid en experimenteerruimte die nodig is voor hun ontwikkeling. Ook de gezinsproblematiek is een aandachtspunt: omdat de jeugd meer geïsoleerd thuiszit, nemen de zorgen over huiselijk geweld en misbruik toe. Tijdens de eerste golf was het voor kinderen die in behandeling zijn moeilijk om met de hulpverlening in contact te blijven.

Kwetsbare groepen 

Behalve om kinderen en jongeren zijn er ook zorgen over daklozen, verslaafden en ouderen. Zo voelen verslaafden en ouderen zich eenzamer in deze periode. Ook is drugsgebruik onder verslaafden toegenomen en zijn er meer gedragsproblemen te zien bij verslaafden die in hostels verblijven. Ouderen hebben meer last van slapeloosheid en angst. Ook zijn in de ouderen-ggz veel grote zorgen over de mantelzorg: sinds dit voorjaar worden mantelzorgers zwaarder dan voorheen belast, aldus de ggz.

Langetermijngevolgen

De ggz is ook bang voor de langetermijngevolgen van de coronacrisis. De vrees is vooral dat de negatieve gevolgen van de eventuele recessie door de coronacrisis, zoals inkomensverlies en schuldenproblematiek, een impact zullen hebben op de mentale veerkracht van de samenleving. 

De ggz verwacht dat als er nu niets verandert, de druk op ggz-professionals alleen maar gaat toenemen.

Meer lezen en kijken