NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

15-10-2020

Impact coronacrisis op mensen met ernstige psychische aandoeningen

Impact coronacrisis op mensen met ernstige psychische aandoeningen
In de tweede meting van het panel Psychisch Gezien over de coronacrisis is in de periode tussen medio juni en medio juli aan 800 panelleden met ernstige psychische problematiek gevraagd hoe het met ze gaat. In vergelijking tot de eerste meting in april lijkt de kwaliteit van leven mee te veren met de impact van de coronacrisis.

De uitkomsten van het panel Psychisch Gezien geven aan dat de situatie langzaam is teruggekeerd naar die van vóór de coronacrisis. Echter, met het opleven van de coronacrisis dit najaar zijn er belangrijke aandachtspunten om de psychische druk en het gevoel van welzijn van mensen met ernstige psychische aandoeningen niet verder te laten verslechteren.

Het panel Psychisch Gezien zal doorgaan met de monitoring en vanaf oktober opnieuw panelleden bevragen naar relevante thema’s zoals kwaliteit van leven, zorgbehoefte en dagbesteding. Deze resultaten worden begin 2021 verwacht.