NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

13-10-2020

Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen

Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen

Het Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (Programma APV) is een meerjarig programma van de Opleidingsraad van de FGzPt. De FGzPt is de federatie van de beroepsverenigingen NIP, NVGZp, NVP en NVO. Binnen de federatie werken zij samen op het gebied van opleiding, erkenning, registratie en toezicht voor de beroepen gz-psycholoog en psychotherapeut.

Doel van het meerjarige programma APV is adviseren over opleidingen die aansluiten bij de behoefte van de maatschappij, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen en die waar mogelijk maatwerk bieden aan de individuele opleideling. Belanghebbenden zijn vertegenwoordigd in de programmaorganisatie door deskundigen die zich inzetten voor deze grote opgave. Wie dat zijn en wat er gebeurt, leest u op www.progapv.nl en www.fgzpt.nl.

Werkconferentie ‘Een leven lang bekwaam’

Op vrijdag 2 oktober was de online werkconferentie ‘Een leven lang bekwaam’. Met een werkconferentie voor genodigden gaf de Opleidingsraad afgelopen vrijdag het startschot voor APV. De deelnemers discussieerden in drie Zoom-sessies onder meer over stellingen als ‘Er zijn geen goede predictoren voor succesvolle selectie van kandidaat-opleidelingen’ en ‘De kwaliteit van de opleidingen is gebaat bij een stabiele netwerkstructuur van opleidingsinstituten, praktijkopleidingsinstellingen, en universiteiten’.Onder de deelnemers waren onder meer praktijkopleiders, hoofdopleiders, opleidelingen en vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, opleidingsinstellingen en branche- en beroepsverenigingen.