NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

29-09-2020

Systeemtherapie als verzekerde zorg

Systeemtherapie als verzekerde zorg

Systeemtherapie komt in aanmerking voor een vergoeding vanuit de zorgverzekering. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft systeemtherapie voor volwassenen opgenomen in de 'circulaire Actualisering ZN-circulaire therapieën GGZ' . 

De NVP is blij met dit resultaat en dat het rapport 'Wetenschappelijke evidentie systeemtherapie’ uit 2019 de basis is geweest tot het advies van ZN. In dit rapport heeft de NVP-wetenschapsraad in opdracht van de NVRG onderzoek gedaan naar de wetenschappelijke evidentie over systeemtherapie en daarmee laten zien dat systeemtherapie effectief is.

Verzoek aanpassen voorwaarden
In een brief heeft de NVP samen met NIP, NVGzP, VKJP en LVVP gevraagd  de onduidelijke formulering van twee voorwaarden  aan te passen.

  • In de circulaire staat dat systeemtherapie vergoed wordt als de therapie onderdeel is van een multidisciplinaire behandeling en niet als monotherapie.
    Het verzoek aan ZN om dit aan te passen in 'Systeemtherapie valt onder de verzekerde zorg wanneer deze een beperkt onderdeel vormt van een bredere behandeling en daarmee ook van de behandeldoelen in het behandelplan. Daarbij dient sprake te zijn van systeemproblematiek die de (behandeling van de) primaire stoornis bemoeilijkt. Systeemtherapie wordt niet vergoed als monotherapie.'
  • In de circulaire staat dat de behandelaar op het moment van de behandeling geregistreerd moet zijn als systeemtherapeut bij de NVRG. Echter psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters zijn breed opgeleid en bekwaam om systeemtherapie uit te voeren als onderdeel van de behandeling. Zij hoeven daarvoor niet geregistreerd te zijn in het register van de NVRG.  
    Het verzoek aan ZN om dit aan te passen in: 'Systeemtherapie wordt alleen vergoed indien uitgevoerd door een regiebehandelaar en/of behandelaar die op het moment van uitvoeren als systeemtherapeut is geregistreerd in het register van de NVRG en daarmee gebonden is aan de beroepscode voor psychotherapeuten.'