NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

24-09-2020

MIND aanbevelingen voor Coronabeleid in de ggz

MIND aanbevelingen voor Coronabeleid in de ggz

De afgelopen maanden onderzocht MIND de gevolgen van de coronacrisis voor mensen met psychische problemen en hun naasten. Met het oog op een nieuwe besmettingengolf en mogelijk verdere aanscherping van de maatregelen doet t MIND aanbevelingen voor de toekomst: me moeten nú investeren in snelle en passende hulp voor cliënten en verdere toename van psychische klachten voorkomen.

Begin september deden MIND al de oproep om speciaal coronabeleid voor jongeren en jeugd te ontwikkelen. Nu de besmettingen weer toenemen, gaat alle aandacht weer naar de ziekte zelf. MIND pleit voor coronaregels die ruimte geven om het dagelijks en sociale leven te continueren. 

Capaciteit versus vraag 
Naast preventie, zullen we ons ook moeten richten op herstel. De coronacrisis heeft geleid tot een toename van psychische klachten, zowel bij mensen met bestaande aandoeningen als bij mensen die voor het eerst klachten ervaren. Extra capaciteit zal aan de ggz toegevoegd moeten worden. MIND vindt het belangrijk om psychische klachten als gevolg van corona niet te snel te medicaliseren en goed te kijken wanneer lichtere of andersoortige vormen van hulp mogelijk zijn. Sociale problematiek, zoals eenzaamheid of verlies van werk en inkomen, vraagt om passende hulp en ondersteuning die niet altijd uit de ggz hoeft te komen. Een herstelgerichte intake biedt in deze gevallen de oplossing. 

Regie versus zelfregie 
Juist in een periode van grote veranderingen en onzekerheid is het van belang vast te houden aan het principe van shared decision making en met de cliënt en naastbetrokkenen in gesprek te blijven over de vormgeving van de zorg. MIND vraagt de ggz om te verbeteren als het gaat om communicatie en shared decision making.

Dit najaar houdt MIND een nieuwe peiling onder haar ggz-panel en verricht verdiepend onderzoek naar veerkracht tijdens de coronaperiode. 

Lees hier het hele bericht