NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

10-09-2020

Welbevinden ten tijde van corona. Bevolkingsenquête SCP

Welbevinden ten tijde van corona. Bevolkingsenquête SCP

De coronacrisis lijkt tot nu toe een beperkte impact te hebben op ons welbevinden, maar er zijn ook zorgen: bijvoorbeeld over de verdubbeling van het aantal eenzame ouderen en het gedaalde welbevinden onder mensen die onzeker zijn over hun baan en inkomen. De kans bestaat dat ook bij andere groepen op termijn de rek eruit gaat. De verwachting is dat een deel van de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis nog zichtbaar moet worden. Nieuwe problemen stapelen zich op oude problemen, wat de veerkracht van de samenleving onder druk kan zetten.

In deze publicatie van het SCP staat de vraag centraal in hoeverre het welbevinden van Nederlanders is veranderd ten opzichte van de periode vóór corona en of zich daarbij verschillen voordoen tussen subgroepen. Voor het onderzoek naar de maatschappelijke effecten van de coronacrisis zijn tussen 6 en 28 juli ruim tweeduizend panelleden van zestien jaar of ouder ondervraagd. De meting zal herhaald worden in oktober, 

Lees hier het bericht op SCP